Šipky

Šipky jsou zároveň sport, sportovní náčiní, ale i zábavná hra, při které se házejí šipky na terč. V šipkách existuje více variant her, nejznámější a nejvíce hrané jsou 501 (301, 701 a další odvozené varianty), Cricket a High Score. Při každé hře se hráči (2 a více) střídají u terče v tzv. kolech, a odhazují své 3 šipky dokud některý z hráčů nesplní podmínky hry a nevyhraje. Jedné hře se říká též "leg". Utkání se skládá z předem určeného počtu legů nebo setů (skládajících se z legů).

Složení šipky 

Každá ze tří šipek, které má hráč k dispozici, se skládá z hrotu, tělíčka, násadky a letky. Části šipky se do sebe zašroubovávají, letka se do násadky zasouvá. Částí šipky mohou také být gumové kroužky, zamezující rozšroubování, nebo pérka bránící vypadnutí letky.

Steel versus Soft 

Základním rozdělením šipek na dvě disciplíny (nebo varianty) jsou hroty. Podle tvrdosti hrotu a druhu terče na který se hází, se šipkový sport dělí na tzv. Softy a Steely.

  • Ocelové (steelové) hroty se používají v klasické variantě šipek, při které se hází na sisalový terč.
  • Plastové (softové) hroty se používají v elektronické (moderní) variantě. Šipky se hází na plastové části (segmenty s dírkami) terče, většinou vybaveného automatickým počítadlem, na které se dá nastavit druh hry, celkové skóre, počet hráčů atd.