Squash

Hra squash je dynamický raketový sport, založený na odrazu míčku o stěnu. Hraje se mezi dvěma hráči na kurtu, který tvoří poměrně malý prostor obklopený čtyřmi stěnami. Squash je ideální hra pro relaxaci a udržení si kondice, je to sport s nároky na rychlý pohyb, změnu směru, postřeh, odhad i taktiku. Při tomto sportu vydáte nejvíce energie během krátkého časového úseku, zbavíte se emocí a dokonale se odreagujete. Vzhledem k charakteru hry, kdy jsou oba hráči v jednom kurtu a střídají se v odehrání míče, musí být základním pravidlem neohrozit protihráče. Hráč, který zraní soupeře, je okamžitě diskvalifikován.

Skóre 

Zápas je tvořen vítězstvím jednoho z hráčů ve dvou nebo třech setech (podle dohody). Každý set se hraje na dosažení 9 bodů jedním z hráčů. V případě, že dosáhnou oba skóre 8:8, přijímající hráč určí před zahájením hry, zda set končí dosažením devíti bodů (o jeden) nebo desíti bodů (o dva). 

Body 

Bod může dosáhnout pouze podávající hráč po vítězném úderu ve výměně. Pokud výměnu vyhraje přijímající hráč, stává se podávajícím bez změny skóre. Tzv. systém se ztrátami. 

Podání 

Hra začíná podáním z podávacího boxu, ve kterém musí podávající stát alespoň jednou nohou. Na počátku utkání rozhoduje o podávajícím los roztočením rakety. Při zahájení utkání, setu a po zisku podání v setu má podávající právo volby, ze které strany začne podávat. Následující podání se musí pravidelně střídat z obou stran. Podávající hráč pokračuje v podáních dokud neprohraje výměnu. Pak se podávajícím stává soupeř.Při podání se míček nadhodí rukou nebo raketou a zahraje se. Pokud hráč nadhodil, ale nezahrál úder, může podání opakovat.Pro správně provedené podání musí míč nejprve narazit na čelní stěnu mezi horní outovou a střední podávací čarou. Pak může (ale nemusí) narazit na boční, popř. i zadní stěnu a musí dopadnout do zadní čtvrtiny kurtu na straně přijímajícího. Jakýkoliv dotek čáry na stěně nebo podlaze kurtu je špatný míč. 

Return 

Dobře odehraný míč / return / musí být hráčem odehrán po prvním odskoku od podlahy nebo přímo ze vzduchu na čelní stěnu mezi horní outovou a spodní tinovou čáru. Před dopadem na čelní stěnu může být míč odražen o boční, zadní stěnu (sklo) nebo obě, nesmí se však dotknout podlahy. Raketa musí být v době dotyku s míčem v hráčově ruce. Soupeř může míč odehrát kdykoli po odrazu od čelní stěny (přímo ze vzduchu, po odrazu od boční, zadní nebo obou stěn apod.), musí to však být dříve než se míč dotkne podruhé podlahy.