Kulečník

Kulečník (někdy se používá termín Biliard z anglického názvu Billiard je dovednostní sport hraný pomocí tága, které se používá na strkání koulí po stole potaženém plátnem. Dříve se používal jeden termín zastřešující všechny kulečníkové sporty. Byl to termín biliard dosud používaný jako lidové pojmenování. Oficiální pojmenování biliard se vztahuje jen některým geografickým regionům a stolům s otvory pro koule.