Alpinning+Trampolínky

Kombinovaná lekce 50min

* Alpinning + Trampolínky SPECIÁL 
20min jízda alpinning + 30min spalování na trampolínkách v aero. sále