Rezervace

ON-LINE REZERVACE

REZERVACE lze provést těmito způsoby:
• osobně ve sportovním centru 
SPORTMAX
• telefonicky na tel. čísle 736 631 349
• pomocí on-line rezervace - a to z pohodlí domova pomocí online rezervace - pouze pro majitele permanentek 

V PŘÍPADĚ, ŽE K NÁM JDETE POPRVÉ NEBO NEJSTE REGISTROVANÍ - nejste držitelem elektronickeho čipu/karty, můžete se tedy rezervovat osobně či telefonicky na tel č. 736 631 349 maximálně 12 hodin před Vámi zvolenou lekcí. Na ranní lekce maximálně den předem. 

DRŽITELÉ ELEKTONICKÉHO ČIPU/KARTY - mohou provést rezervaci skupinového cvičení na na daný měsíc elektronicky. Celkem lze na jednu permanentku naráz zarezervovat maximálně 3 vstupy na lekce. V případě, že se nemůžete v požadovaný čas dostavit, je nutné nejpozději 12 hodin předem objednávku zrušit. Pokud tak neučiníte, bude Vám naúčtován storno poplatek v plné výši ceny rezervované lekce dle platného ceníku.

Elektronický čip/karta jsou nepřenosné! 

ONLINE REZERVACE na www.sportmaxbrno.cz klikněte na tlačítko ONLINE REZERVACE
Přihlásíte se: 
• Uživatelské číslo - dostanete přidělené ve sportovním centru SPORTMAX 
• PIN - si zadáte při koupi elektronického čipu/karty přímo ve sportovním centru SPORTMAX 

Vyberete požadovanou sportovní aktivitu, hodinu a provedete rezervaci. 
Zákazníci s paketem do sálu č. 2 mohou ze svého paketu čerpat všechna cvičení ze sálu č. 2. 
Máte také samozřejmě možnost sledovat vytíženost a obsazenost jednotlivých sportů a sami rozhodovat o Vámi zvolené hodině. Další výhodou tohoto systému je snadnost a přehlednost historie čerpání, kdy ihned vidíte zůstatek Vámi přednabitého kreditu. 

DOBA PLATNOSTI KREDITU 
Alpinning 

10 vstupů/3měsíce

20 vstupů/6měsíců

Fitness 

10vstupů/3měsíce

20vstupů/6měsíců

Permanentky jsou nepřenosné. Paket je nutno vyčerpat dle doby platnosti kreditu. Ve výjimečných případech lze prodloužit dobu čerpání kreditu, vždy však po předchozí dohodě v době platnosti kreditu. Nevyčerpaný kredit nelze z žádného důvodu vrátit.

Upozornění: Lekce se uskuteční pouze při minimálním počtu tří dopředu přihlášených účastníků. Pokud je přihlášených méně, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit. Majitelé permanentek si sami kontrolují, zda lekce proběhne či nikoliv přes online rezervace a to nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce.

JAK SE STÁT DRŽITELEM ELEKTRONICKÉHO ČIPU/KARTY? 
Registrace elektronického čipu/karty je možná jen na recepci sportovního centra SPORTMAX za Vaší přítomnosti. Po vyplnění potřebných údajů, zaplacení vratné zálohy za elektronický čip/kartu ve výši 300,- Kč a jednorázovém uhrazení poplatku za zavedení do registrace a vystavení elektronického čipu/karty ve výši 100,- Kč (netýká se klientů, kteří mají zájem pouze o posilovnu viz. posilovna níže) Vám recepční ihned může nabít Vámi vybraný paket (finanční částka převedená na bodovou hodnotu, ze které se Vám odečítají body při čerpání) na sportovní aktivity. V případě, že elektronický čip/karta nebude využíván po dobu 1 roku od poslední návštěvy sportoviště, je záloha nevratná. Nespornou výhodou zaregistrování elektronického čipu/karty je možnost si samostatně dělat rezervace a to jak přes internet na našich www.sportmaxbrno.cz stránkách tak přes kiosky u nás na sportovním centru SPORTMAX.

POSILOVNA
Klienti, kteří chtějí ze svého čipu/karty čerpat pouze vstupy do posilovny a žádné jiné sportovní aktivity, uhradí 300,- Kč vratnou zálohu za elelektronický čip. V případě, že elektronický čip/karta nebude využíván po dobu 1 roku od poslední návštěvy sportoviště, je záloha nevratná. Klient si zakoupí cenově zvýhodněné pakety nebo čerpá vstupy do posilovny formou jednovstupů poplatek za zavedení do systému a zpřístupnění ONLINE registračního systému. V opačném případě klient bude hradit jednovstupy na tato cvičení a sporty.

Žádáme Vás o dodržování 12 hodinové lhůty na řádné zrušení rezervace před jejím začátkem.

V případě, že se nemůžete v požadovaný čas dostavit, je nutné nejpozději 12 hodin předem objednávku zrušit. Pokud tak neučiníte, bude Vám zablokován přístup a naúčtován storno poplatek v plné výši ceny rezervované lekce/sportu dle platného ceníku. Tento storno poplatek za řádně nezrušenou hodinu nelze odečíst z již koupeného paketu či permanentky. Storno poplatek za vámi nezrušenou hodinu je nutné hotově doplatit na recepci sportovního centra SPORTMAX. Poté Vám bude nezrušená rezervace smazána ze systému. V opačném případě je snížena možnost opětovné rezervace resp. prodeje hodiny.

Další informace Vám rádi podají zaměstnanci sportovního centra SPORTMAX